Kvalitet

Din solcellsanläggning kommer sannolikt att producera el i mer än 30 år.
Det ställer höga krav på de ingående delarna såväl som på själva installationen som måste vara utförd med den långa tidshorisonten i åtanke. Mycket kan hända under dessa 30 år. Vi ser till att din anläggning är framtidssäker.

Kunskap

Vi tror på att dela med oss av vår kunskap därför att den som vet mer fattar klokare beslut. Kunskap ger trygghet. Vi följer de regler som gäller för att få din anläggning försäkrad och godkänd. Vi utformar din anläggning utifrån dina behov och unika förutsättningar. Vi gör realistiska kalkyler och ger dig ett ärligt underlag att fatta beslut på.

Enkelhet

Vi vill göra det enkelt för dig att köpa en solcellsanläggning. Vi har gjort ett urval av kvalitetsprodukter och tar hand om alla steg från första fundering till färdig anläggning. Vad vi också gör som skiljer oss från flera andra aktörer är att vi är med dig även efter uppstart och tipsar om vart du kan sälja elen till bästa pris, hur skatteregler förändras och vad som händer på solcellsmarknaden.

Begär en fri offert och få kunskap, service
och engagemang som skiljer sig från andra!

Förnamn (obligatoriskt)

Efternamn (obligatoriskt)

Adress

Postnummer

Ort

Epost (obligatoriskt)

Telefon

Meddelande